Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM

NĂM 2013

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014


Trang chủ > Điểm thi > Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS
 
DANH SÁCH THỦ KHOA
DỰ BÁO ĐỖ TRƯỢT
XEM ĐIỂM CHUẨN
XEM NGUYỆN VỌNG 2
 

Trường mới có điểm Trường sắp có điểm

THÔNG BÁO: Từ ngày 2/8/2014, các trường ĐH- CĐ Bắt đầu công bố ĐIỂM CHUẨN 2014, đăng ký nhận điểm chuẩn sớm nhất và chính xác nhất, soạn:
DTD DC MãTrường gửi  8577
nhận điểm thi, soạn:
DTD SốBD gửi  8577
Ghi chú: Điểm thi đại học năm 2014 Đại học Mỹ Thuật Tphcm liên tục được cập nhật trên diemthidh.net phục vụ cho việc tra cứu điểm thi ĐH Mỹ Thuật Tphcm năm 2014 online/ trực tuyến.

TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM

Mã trường: MTS
NHẬN ĐIỂM THI ĐH MỸ THUẬT TPHCM SỚM NHẤT, SOẠN TIN:
DTD SốBáoDanh Gửi 8577

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh có Số báo danh là MTSA01234
Soạn tin: DTD MTSA01234 gửi 8577

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM NĂM 2014

Trạng thái: Đã có điểm
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM NĂM 2013

Nguồn điểm thi:
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM

Điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS tại diemthidh.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả chấm thi của Đại học Mỹ Thuật Tphcm được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS, điểm thi ĐH Mỹ Thuật Tphcm online/ trực tuyến, diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm, diemthi MTS, diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm online/ truc tuyen
Xem điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS, xem điểm thi ĐH Mỹ Thuật Tphcm sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm online/ trực tuyến, xem diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm, xemdiemthi MTS, xem diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm online/ truc tuyen
Tra điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS, tra điểm thi ĐH Mỹ Thuật Tphcm sớm nhất/ nhanh nhất, tra điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm online/ trực tuyến, tra diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm, tradiemthi MTS, tra diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm - MTS, tra cứu điểm thi ĐH Mỹ Thuật Tphcm sớm nhất/ nhanh nhất, tra cứu điểm thi Đại học Mỹ Thuật Tphcm online/ trực tuyến, tra cuu diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm, tracuudiemthi MTS, tra cuu diem thi Dai hoc My Thuat Tphcm online/ truc tuyen
MTS.edu.vn, MTT.edu.vn, MTS .com.vn, MTT.com.vn, MTT.vn,MTS.com.vn, MTT.vn
 
 


 
Copyright (C) diemthidh.net 2014

Thủ khoa ĐH- CĐ 2013   Điểm thi đại học 2013


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ