Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

NĂM 2013

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014


Trang chủ > Điểm thi > Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD
 
DANH SÁCH THỦ KHOA
DỰ BÁO ĐỖ TRƯỢT
XEM ĐIỂM CHUẨN
XEM NGUYỆN VỌNG 2
 

Trường mới có điểm Trường sắp có điểm

THÔNG BÁO: Từ ngày 2/8/2014, các trường ĐH- CĐ Bắt đầu công bố ĐIỂM CHUẨN 2014, đăng ký nhận điểm chuẩn sớm nhất và chính xác nhất, soạn:
DTD DC MãTrường gửi  8577
nhận điểm thi, soạn:
DTD SốBD gửi  8577
Ghi chú: Điểm thi đại học năm 2014 Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa liên tục được cập nhật trên diemthidh.net phục vụ cho việc tra cứu điểm thi ĐH Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2014 online/ trực tuyến.

TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Mã trường: DVD
NHẬN ĐIỂM THI ĐH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA SỚM NHẤT, SOẠN TIN:
DTD SốBáoDanh Gửi 8577

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh có Số báo danh là DVDA01234
Soạn tin: DTD DVDA01234 gửi 8577

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA NĂM 2014

Trạng thái: Đã có điểm
Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA NĂM 2013

Nguồn điểm thi: Bộ giáo dục & đào tạo
HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD tại diemthidh.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả chấm thi của Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD, điểm thi ĐH Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa online/ trực tuyến, diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa, diemthi DVD, diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa online/ truc tuyen
Xem điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD, xem điểm thi ĐH Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa sớm nhất/ nhanh nhất, xem điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa online/ trực tuyến, xem diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa, xemdiemthi DVD, xem diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa online/ truc tuyen
Tra điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD, tra điểm thi ĐH Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa sớm nhất/ nhanh nhất, tra điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa online/ trực tuyến, tra diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa, tradiemthi DVD, tra diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa online/ truc tuyen
Tra cứu điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa - DVD, tra cứu điểm thi ĐH Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa sớm nhất/ nhanh nhất, tra cứu điểm thi Đại học Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa online/ trực tuyến, tra cuu diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa, tracuudiemthi DVD, tra cuu diem thi Dai hoc Van Hoa, The Thao Va Du Lich Thanh Hoa online/ truc tuyen
DVD.edu.vn, VHTTVDLTH.edu.vn, DVD .com.vn, VHTTVDLTH.com.vn, VHTTVDLTH.vn,DVD.com.vn, VHTTVDLTH.vn
 
 


 
Copyright (C) diemthidh.net 2014

Thủ khoa ĐH- CĐ 2013   Điểm thi đại học 2013


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ