Đề thi và đáp án Thông tin tuyển sinh Tỉ lệ chọi
 

XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

NĂM 2015

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2016


Trang chủ > Thủ khoa
 
DANH SÁCH THỦ KHOA
DỰ BÁO ĐỖ TRƯỢT
XEM ĐIỂM CHUẨN
XEM NGUYỆN VỌNG 2
 

Danh sách trường ĐH - CĐ
 

XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC

Thủ khoa đại học 2016
Thủ khoa đại học 2015

NHẬN DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC TỰ ĐỘNG QUA SMS, SOẠN TIN:


MãTrường Gửi

Ví dụ: Để nhận danh sách thủ khoa trường BKA
Soạn tin: BKA gửi

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC TỪ DIEMTHIDH.NET

Bước 1. Chọn năm muốn xem danh sách thủ khoa:

Thủ khoa đại học cao đẳng năm 2016
Thủ khoa đại học cao đẳng năm 2015

Bước 2. Chọn trường đại học/ cao đẳng/ học viện cần tra từ danh sách bên trái

HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH THỦ KHOA ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG TỪ DIEMTHIDH.NET

Danh sách thủ khoa đại học - cao đẳng tại diemthidh.net được cập nhật sớm nhất - nhanh nhất - chính xác nhất, ngay sau khi có kết quả chấm thi của các trường đai học/ cao đẳng được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách thủ khoa cao đẳng, điểm thủ khoa đại học cao đẳng, xem diem thu khoa dai hoc cao dang, thu khoa dai hoc - cao dang
Tra danh sách thủ khoa cao đẳng, tra diem thu khoa dai hoc cao dang
 
 


 
Copyright (C) diemthidh.net 2016

Thủ khoa ĐH- CĐ 2015   Điểm thi đại học 2015


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ